Địa điểm làm thủ tục nhập khẩu tôn màu áp dụng biện pháp tự vệ

Mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp thuế tự vệ nhập khẩu làm nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các đơn vị hải quan địa phương khi thực hiện thủ tục đối với mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp thuế tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT năm 2017 của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã giúp tháo gỡ vướng mắc của hải quan địa phương trong quá trình áp dụng các văn bản.

Cụ thể, theo quy định tại điểm 9.1 Quyết định 1931/QĐ-BCT, để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch NK đã được phân bổ và miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao, việc NK tôn màu và các thủ tục hải quan chỉ được thực hiện tại các cảng tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì hàng hóa áp dụng biện pháp thuế tự vệ thuộc danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 2 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg thì hàng hóa là nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Do vậy, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp thuế tự vệ NK làm nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất của DN. Trường hợp phát hiện DN NK tôn màu thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan khác chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh nhưng không nhằm mục đích gia công, sản xuất thì thực hiện truy thu thuế tự vệ.

Theo báo Hải quan