Bà Rịa- Vũng Tàu quy hoạch nhiều tổ hợp đô thị, dịch vụ, trung tâm logistics, cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi gắn với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Cụ thể, trong thời gian tới, Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư vào 13 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 7.200 ha; hoàn thành các thủ tục và triển khai đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch tổng diện tích đất quy hoạch 1.810 ha.

Bổ sung quy hoạch 7 khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh có 24 khu công nghiệp và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ, với tổng diện tích đất quy hoạch là hơn 16.000 ha…

Hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, bao gồm hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ hoàn chỉnh (riêng nội dung phát triển khu thương mại tự do sẽ thực hiện theo đề án riêng). Phát triển các tổ hợp đô thị, dịch vụ, trung tâm logistics, cảng cạn cung cấp dịch vụ vận tải, kho bãi.

Thảo: An Ninh Ti Vi