Vì sao ô tô của HONDA tạm nhập không được miễn thuế?

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trường hợp ô tô tạm nhập phục vụ sản xuất, kinh doanh (thuộc nhóm 87.03; mã 8703.23.63) không được miễn thuế nhập khẩu.
Ảnh: Internet.

Mới đây, Cục Hải quan Hải Phòng gặp lúng túng khi thực hiện thủ tục đối với trường hợp nhập khẩu ô tô của Công ty HONDA Việt Nam.

Cụ thể, Công ty làm thủ tục tạm nhập một ô tô 7 chỗ hiệu Honda Odyssey, mới 100%, sản xuất năm 2016.

Trong quá trình làm thủ tục, doanh nghiệp có công văn cam kết tạm nhập chiếc xe trên nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, khảo sát thị trường của doanh nghiệp, không tham gia giao thông đường bộ, và thực hiện tái xuất sau 360 ngày. Và doanh nghiệp khai báo hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo điểm a Khoản 9, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Hải Phòng, quá trình thực hiện điểm a Khoản 9, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nêu trên, có hai cách hiểu khác nhau.

Thứ nhất, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp được hiểu chỉ là công cụ phục vụ sản xuất (không bao gồm cả sản phẩm được sản xuất ra). Như vậy, ô tô là phương tiện vận tải, không phải máy móc, thiết bị nên không thuộc đối tượng được miễn thuế.

Tuy nhiên, ở cách hiểu thứ 2, máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp được hiểu bao gồm cả công cụ để phục vụ sản xuất và sản phẩm được sản xuất ra. Như vậy, mặt hàng ô tô nhập khẩu của Công ty HONDA Việt Nam như đề cập ở trên thuộc đối tượng được miễn thuế.

Vì còn 2 cách hiểu khác nhau trong thực hiện quy định của pháp luật về thuế nên Hải quan Hải Phòng gặp lúng túng, chưa thể giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, mới đây, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) có văn bản hướng dẫn.

Theo đó, căn cứ quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trường hợp ô tô tạm nhập phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty HONDA Việt Nam thuộc nhóm 87.03; thuộc mã 8703.23.63 không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của điểm a Khoản 9, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điểm a, Khoản 9, Điều 16 (quy định về miễn thuế) Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quy định:

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất.

Theo báo Hải quan