TP.HCM: Tăng trên 7.000 doanh nghiệp làm thủ tục XNK

Theo Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay, tổng số DN tham gia hoạt động XNK trên địa bàn là 39.973 doanh nghiệp, chiếm trên 50% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục XNK của cả nước. So với cùng kỳ năm 2015 tăng 20,34% (gần 7.000 doanh nghiệp).

Doanh nghiệp tra cứu thông tin tại Chi cục Hải quan quản lý hàng tư TP.HCM.

Để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK, trong số doanh nghiệp nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chọn ra 300 doanh nghiệp có số thu cao, chiếm 80% số thu của đơn vị, chấp hành tốt pháp luật để có kế hoạch vừa tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp hoạt động vừa nuôi dưỡng tốt nguồn thu.

Đồng thời, Cục Hải quan TP.HCM  thống kê những doanh nghiệp hoạt động chưa tốt để có những giải pháp thích hợp như đào tạo, tập huấn và tuyên truyền pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra để họ tuân thủ tốt hơn cũng là một giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu.

Chủ động đối thoại với doanh nghiệp với 3 nội dung, gồm: phổ biến pháp luật, lắng nghe tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục Hải quan để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cùng để tạo nguồn thu cho hải quan.

Theo báo Hải quan