Thông báo nộp hồ sơ miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ

Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng phôi thép và thép dài vào Việt Nam (để sản xuất vật liệu hàn) nộp bộ hồ sơ đầy đủ trước ngày 20 tháng 12 năm 2016.

 gia-trong-ngay-1396413378

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.2041; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Căn cứ theo Quyết định 2968/QĐ-BCT nêu trên, các sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 dùng để làm lõi que/ dây hàn thuộc đối tượng sản phẩm được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ. Vì vậy, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho năm 2017, bao gồm các tài liệu như sau:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp;

(ii) Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016;

(iii) Bộ hồ sơ thuyết minh năng lực sản xuất, nhà xưởng và hoạt động kinh doanh của công ty;

(iv) Công văn đề nghị áp dụng miễn trừ khi nhập khẩu sản phẩm thép dây hợp kim có mã HS 7227.90.00 để làm lõi que hàn/ dây hàn, trong đó nêu rõ nhu cầu sử dụng cụ thể của doanh nghiệp trong năm 2017;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2017, Cục Quản lý cạnh tranh đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm nói trên để sản xuất vật liệu hàn nộp bộ hồ sơ đầy đủ theo địa chỉ dưới đây trước ngày 20 tháng 12 năm 2016.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) – 25 Ngô Quyền – Hà Nội; Fax: 04.22205003, Điện thoại: 04.22205002 (máy lẻ 1035) Email: [email protected] (chị Mai Quỳnh).