Sớm đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2017

Hội đồng Đấu giá hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu đường đang khẩn trương ban hành quy chế, văn bản hướng dẫn, tổ chức đấu giá quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường năm 2017 sớm nhất.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Sau nhiều năm phân giao HNTQ nhập khẩu đường cho thương nhân, theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, năm 2016, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ cho phép tổ chức thí điểm đấu giá quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Phiên đấu giá quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu 85.000 tấn đường ngày 7/9/2016 đã được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp tổ chức công khai, minh bạch, được dư luận và doanh nghiệp đánh giá cao, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng, lành mạnh. Các thương nhân trúng đấu giá quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường năm 2016 đã thực hiện nhập khẩu hết lượng đường trúng đấu giá.

Từ kết quả đạt được của năm 2016, Bộ Công Thương đã tổng hợp ý kiến của Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Công Thương và chỉ đạo cho tiếp tục triển khai đấu giá thí điểm HNTQ nhập khẩu đường năm 2017. Ngày 21/4/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BCT quy định về việc đấu giá HNTQ nhập khẩu đường năm 2017. Theo đó, lượng đường đấu giá nhập khẩu theo HNTQ năm 2017 là 89.500 tấn (mã HS 1701). Các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan là đối tượng tham gia đấu giá. Sau khi tổ chức và có kết quả đấu giá, Bộ Công Thương sẽ giao quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường năm 2017 cho các thương nhân trúng đấu giá.

Theo kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, việc đấu giá quyền sử dụng HNTQ nhập khẩu đường năm 2017 cho nhập 100% là đường thô. Bà Phan Thị Diệu Hà – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) – cho biết, cơ cấu đường nhập khẩu theo HNTQ năm 2017 đã được Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng vẫn đồng ý với phương án đường nhập khẩu theo HNTQ năm 2017 bao gồm cả đường thô và đường tinh luyện tương tự năm 2016. Cơ cấu nhập khẩu đường theo HNTQ như vậy vừa bảo đảm tuân thủ theo cam kết với WTO, vừa nhằm tạo điều kiện cho các thương nhân, doanh nghiệp chủ động lựa chọn chủng loại đường phù hợp với nhu cầu phục vụ sản xuất.

Theo báo công thương