Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2022 (từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2022) đạt 27,75 tỷ USD, giảm 12,6% (tương ứng giảm 4 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2022.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10/2022 đạt 585,43 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 73,98 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 407,21 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng tới 52,92 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 178,23 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 10 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 466 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 7,24 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2022 đạt gần 14,11 tỷ USD, giảm 17,5% (tương ứng giảm 2,99 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 9/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 10/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2022 ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,35 tỷ USD, tương ứng giảm 41,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 526 triệu USD, tương ứng giảm 22,2%; hàng dệt may giảm 240 triệu USD, tương ứng giảm 15,8%; giày dép giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 12,1%…

Như vậy, tính đến hết 15/10/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 296,34 tỷ USD, tăng 16,7% tương ứng tăng 42,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 8,12 tỷ USD, tương ứng tăng 29%; hàng dệt may tăng 5,63 tỷ USD, tương ứng tăng 22,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,4 tỷ USD, tương ứng tăng 14,1%; giày dép các loại tăng 5,38 tỷ USD, tương ứng tăng 39,3%… so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/10/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt 10,45 tỷ USDgiảm 20,5%, tương ứng giảm 2,69 USD so với kỳ 2 tháng 9/2022. Tính đến hết ngày 15/10/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 218,7 tỷ USD, tăng 17,5%, tương ứng tăng 32,65 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2022 đạt 13,64 tỷ USD, giảm 6,9% (tương ứng giảm 1,02 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 208 triệu USD, tương ứng giảm 10,8%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 165 triệu USD, tương ứng giảm 4,8%; xăng dầu các loại giảm 132 triệu USD, tương ứng giảm 33,8%…

Như vậytính đến hết 15/10/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt gần 289,1 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 32,65 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 10,15 tỷ USD, tương ứng tăng 17,8%; xăng dầu các loại tăng 4 tỷ USD, tương ứng tăng 130,3%; than các loại tăng 2,73 tỷ USD, tương ứng tăng 82,2%… so với cùng kỳ năm 2021.

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/10/2022 và cùng kỳ năm 2021

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt gần 8,9 tỷ USD, giảm 8,2% (tương ứng giảm 793 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 9/2022Tính đến hết ngày 15/10/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 188,5 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 20,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Dự kiến Bài Phân tích Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 năm 2022 sẽ được phổ biến từ ngày 18/11/2022.