Sẽ điều chỉnh cách tính thuế TTĐB và thuế linh kiện phụ tùng ô tô?

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành và doanh nghiệp để hoàn thiện trình Chính phủ ký Nghị định phát triển về sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô. Cơ quan này đưa ra 3 nhóm giải pháp để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong thời gian tới.

Trong bối cảnh thuế NK giảm, bộ Công Thương đang đưa ra các giải pháp để hỗ trợ sản xuất ô tô trong nước.

Theo đó, nhóm giải pháp đầu tiên là tạo dựng thị trường cho các nhà sản xuất ô tô trong nước trên cơ sở khuyến khích sử dụng xe ô tô sản xuất trong nước, bảo hộ hợp lý thị trường xe.

Đại diện Bộ Công thương cho biết: các cơ quan chức năng có liên quan sẽ nghiên cứu để có các biện pháp bảo hộ hợp lý thị trường thông qua hàng rào kỹ thuật, các biện pháp chống gian lận thương mại như giá khai báo thuế, gian lận C/O nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan.

Để đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, sẽ có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của chủ thể nhập khẩu xe đối với người tiêu dùng, tương tự như với xe sản xuất trong nước.

Nhóm giải pháp thứ hai là tập trung vào việc hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Theo đó, sẽ tính tới việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn linh kiện, phụ tùng, hài hòa các tiêu chuẩn. Đối với thuế nhập khẩu linh kiện và phụ tùng, cũng sẽ nghiên cứu điều chỉnh thuế theo nguyên tắc nhỏ hơn mức thuế nhập khẩu ô tô thành phẩm.

Bộ Công thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu khả năng áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có tỉ lệ nội địa hóa cao, tức không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước. Giải pháp này để nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm sản xuất lắp ráp trong nước và khuyến khích các hãng xe nâng cao tỉ lệ nội địa hóa.

Nhóm giải pháp thứ ba là tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trên cơ sở đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô hợp tác tạo liên kết với các doanh nghiệp nội địa tham gia sản xuất phụ tùng, linh kiện trong nước.

Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nội địa sản xuất linh kiện và phụ tùng thông qua Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Năm 2017, thuế NK ô tô nguyên chiếc trong khu vực đã giảm theo lộ trình đã ký kết. Nhiều doanh nghiệp sản xuất ô tô đã có xu hướng giảm xe sản xuất trong nước chuyển sang NK. Việc bộ Công Thương đưa ra các giải pháp hỗ trợ sản xuất trong nước được đánh giá là rất cần thiết song khá chậm. Hiện thời gian cho các doanh nghiệp sản xuất vươn lên cạnh tranh với sản phẩm NK còn rất ít khi năm 2018 thuế NK xuống 0%.

Chính vì vậy, cùng với việc tìm ra giải pháp hữu hiệu, điều các doanh nghiệp mong mỏi và các giải pháp này cần nhanh chóng được đi vào thực hiện.

Theo báo Hải quan