Nội dung câu hỏi:

Ngày 17/05/2021, Công ty em có khai hải quan lô hàng xuất bán vào khu chế xuất Tân Thuận. Tờ khai hải quan đã thông quan.

Ngày 18/05, phát hiện ra thông tin hóa đơn kê khai trên tờ khai bị sai( sai ngày xuất hóa đơn). Trường hợp này bên em có được kê khai bổ sung điều chỉnh không và có bị phạt vi phạm hành chính không ạ.

Nội dung câu trả lời:

Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Do không có hồ sơ cụ thể và nội dung thông tin đơn vị cung cấp chưa đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời chính xác nội dung đơn vị đề nghị. Tuy nhiên, căn cứ nội dung câu hỏi, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:
– Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan.
– Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 quy định người khai hải quan xác định có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong các trường hợp sau đây:
“a) Đối với hàng hóa đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
b) Đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.
Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.”
– Điểm b khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định:
b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:
Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:
b.1) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật”

Việc xử lý vi phạm cần phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hành vi và hồ sơ cụ thể mới có thể xác định chính xác hành vi vi phạm, chế tài và biện pháp xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, để giải đáp, hướng dẫn cụ thể trường hợp của Công ty, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi giải quyết thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết.