Nhôm phế liệu có thuế nhập khẩu 0%

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia Việt Nam về việc áp thuế NK nhôm phế liệu và thuế XK nhôm hợp kim, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng nhôm phế liệu thuộc NK nhóm 76.02, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi XK thuộc nhóm 76.01.

DN làm thủ tục NK hàng hóa tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan cho biết, chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản xuất XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK được quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK được quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK và Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đối với mã số thuế và thuế XK, thuế NK đối với mặt hàng nhôm phế liệu, nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi được quy định tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XK, Biểu thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau:

Mặt hàng “nhôm phế liệu” thuộc nhóm 76.02, mã số 7602.00.00 “Phế liệu và mảnh vụn nhôm”, thuế suất thuế NK ưu đãi 0%.

Mặt hàng “nhôm hợp kim chưa gia công dạng thỏi” thuộc nhóm 76.01- nhôm chưa gia công, phân nhóm 7601.20.00- Hợp kim nhôm, thuế suất thuế XK 10%.

Theo báo Hải quan