Mỹ không áp thuế sản phẩm ống thép của Việt Nam

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép cuộn cacbon của Việt Nam và lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với Pakistan.

04

Theo tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), Uỷ ban thương mại quốc tế Mỹ (USITC) đã ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại trong vụ việc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm thép cuộn cacbon nhập khẩu từ Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Pakistan và Việt Nam.

Theo kết luận này, USITC xác định rằng sản phẩm ống thép cuộn cacbon bán phá giá nhập khẩu từ Oman, UAE, Pakistan đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa Mỹ. Đối với hàng hóa bán phá giá nhập khẩu từ Việt Nam và hàng hóa trợ cấp từ Pakistan, USITC cho rằng lượng hàng hóa đó thỏa mãn điều kiện không đáng kể.

Căn cứ theo kết luận của USITC, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép cuộn cacbon của Việt Nam và lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với Pakistan.

Cùng với đó, DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế đối với sản phẩm này nhập khẩu từ Oman, UAE và Pakistan.

Bản báo cáo công khai của USITC trong vụ việc  bao gồm quan điểm của các Uỷ viên và các thông tin trong cuộc điều tra sẽ được công bố vào ngày 27-12-016, tại địa chỉ website của ITC: http://pubapps.usitc.gov/applications/publogs/qry_publication_loglist.asp.

Nguồn: baohaiquan.vn