Không phải khai báo vận chuyển độc lập nếu không dỡ hàng xuống cảng

Trước vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về vấn đề này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, tại điểm b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: hàng hóa NK vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận đơn phải khai báo vận chuyển độc lập tại chi cục hải quan của khẩu NK.

Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa NK vận chuyển từ cửa khẩu NK đến cảng đích ghi trên vận đơn nhưng hàng hóa còn nguyên trạng trên tàu, không dỡ hàng xuống cảng, đang trong quá trình vận chuyển đến cảng đích ghi trên vận đơn thì không phải khai báo vận chuyển độc lập.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung khai báo về hàng hóa chuyển cảng trên hồ sơ tàu chuyển cảng theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện công tác giám sát đối với hàng hóa này.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, hướng dẫn này bãi bỏ hướng dẫn tại công văn 537/GSQL-GQ3 ngày 17/3/2017.

Theo báo Hải quan