Không chuyển trả lại tiền vào tài khoản của người nộp thuế

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan với một số ngân hàng TMCP phối hợp thu NSNN để nhắc nhở về những bất cập trong việc chuyển sai thông tin nộp thuế của người khai hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ Hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các ngân hàng TMCP phối hợp thu NSNN chấn chỉnh các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch căn cứ thông tin kê khai của người nộp thuế để thực hiện trích tiền, hoặc thu tiền của người nộp thuế chuyển ngay vào tài khoản thu của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng ủy nhiệm thu; đồng thời chuyển ngay dữ liệu thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan.

Truyền đầy đủ, kịp thời thông tin nộp tiền qua cổng thanh toán điện tử hải quan tại tất cả các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch của ngân hàng ngay sau khi thu tiền, trích tiền của người nộp thuế.

Trường hợp thông tin người nộp thuế kê khai chưa phù hợp với thông tin truy vấn trên cổng thanh toán điện tử hải quan (trừ thông tin về số tiền) thì ngân hàng yêu cầu người nộp thuế làm rõ, sửa đổi, bổ sung thông tin phù hợp trước khi chuyển tiền, không chuyển trả lại tiền vào tài khoản của người nộp thuế.

Được biết, thời gian qua, việc trao đổi thông tin nộp thuế theo quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC giữa ngân hàng phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan qua cổng thanh toán điện tử hải quan đã ổn định, hệ thống kê toán tập trung của Hải quan đã thực hiện trừ nợ, thông quan hàng hóa kịp thời cho DN.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, theo phản ảnh của một số cục hải quan có tình trạng DN đã nộp tiền thuế cho hàng hóa XNK qua ngân hàng thương mại nhưng thông tin nộp thuế của doanh nghiệp chậm được chuyển đến cho cơ quan Hải quan; hoặc có tình trạng ngân hàng chuyển sai cơ quan Hải quan, Kho bạc, chứng từ chuyển sai…

Theo báo Hải quan