eHBL LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ eHBL?

Từ ngày 4/1/2021, Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Srevices Agency) quy định các forwarders và NVOCCS cần tiến hành khai báo eHBL cho toàn bộ các thông tin HBL xuất hàng đi Canada (kể cả tất cả các BL Consolidations).

Với quy định mới này, các hãng tàu sẽ không thể hỗ trợ các doanh nghiệp khai báo emanifest cho Canada nữa, cũng như từ tháng 7/2021 trở đi, Canada sẽ áp dụng các khoản phí phạt cho doanh nghiệp Freight forwarders không tuân thủ đúng quy định.

AI LÀ NGƯỜI PHẢI KHAI BÁO eHBL?

Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải truyền khai báo eHBL ít nhất 24 giờ trước khi hàng đến Canada

=> Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải lấy mã carrier code chuỗi 8000 cho doanh nghiệp của mình.

=> Khai báo thông tin eHBL lên hệ thống Hải Quan.

=> Lô hàng transit FROB qua cảng ở Canada sẽ khai báo Supplementary Cargo.

  • Quy trình

Để thực hiện việc khai báo trên, Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải thực hiện các bước sau:

=> Đăng ký thông tin công ty đến CBSA và để được CBSA duyệt và cấp chuỗi mã carrier code Thời gian duyệt hồ sơ: 14- 30 ngày.

=> Đảm bảo tất cả các Forwarders/ NVOCC có liên quan đến hàng hóa đều phải tiến hành khai báo E-Manifest. (kể cả Forwarders/ NVOCC đi consolidation)

=> Đăng ký kết nối EDI với hệ thống CBSA hoặc sử dụng hệ thống khai báo của một bên thứ 3.

Thời gian áp dụng luật: 4/1/2021. Từ tháng 7/2021, CBSA sẽ tiến hành áp dụng các khoản phạt cho phía các doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định.

Nếu không đăng ký thì hậu quả như thế nào?

  • Các hãng tàu (carrier) sẽ không được phép khai báo hộ cho các Freight forwarders. Nếu Forwarders không thể thực hiện phần khai báo theo đúng quy định, hãng tàu có thể từ chối cho hàng lên tàu.
  • Từ tháng 1- tháng 6/2021, Hải Quan sẽ cảnh báo (warning) cho các doanh nghiệp không tuân thủ. Từ tháng 7/2021, Hải Quan sẽ áp dụng các khoản phạt tài chính đến doanh nghiệp. CBSA không cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay cho họ.

Các công ty và hãng hàng không vận chuyển được yêu cầu phải tự kê khai thông tin.