Hướng dẫn xử lý hoàn thuế GTGT nộp thừa

Trước vướng mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong công tác hoàn thuế GTGT, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thuế GTGT trong trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế GTGT nộp thừa.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Yên Bình, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể là trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế GTGT nộp thừa (số tiền thuế GTGT đã nộp lớn hơn số tiền thuế GTGT phải nộp), gồm: Nộp thừa thuế GTGT 2 lần cho 1 tờ khai; nộp thừa thuế GTGT do trước đó chưa nộp C/O ưu đãi đặc biệt sau đó được chấp nhận bổ sung C/O và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định; nộp thuế GTGT cho tờ khai lô hàng NK đã được hủy theo quy định.

Cùng với đó là các trường hợp: Nộp thuế GTGT cho tờ khai lô hàng NK đã được hủy theo quy định; nộp thừa thuế GTGT do khai sai mã HS, thuế suất, trị giá tính thuế; xác định không đúng đối tượng chịu thuế sau đó đã được chấp nhận khai bổ sung hoặc cơ quan Hải quan ấn định thuế theo quy định…

Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trong các trường hợp trên, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT đã nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo báo Hải quan