Hướng dẫn tính thuế GTGT và BVMT đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Trước vướng mắc của các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc tính thuế GTGT và thuế Bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về vấn đề này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, về tính thuế GTGT, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Trường hợp người nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu đáp ứng quy định tại Điều 12 và Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu và thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp không đáp ứng quy định tại Điều 12 và Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không được miễn thuế nhập khẩu và phải nộp thuế GTGT theo quy định.

Hướng dẫn về việc tính Thuế Bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Điều 9 Luật Thuế XK, thuế NK 2016 và Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu phải thực hiện kê khai, nộp Thuế Bảo vệ môi trường theo quy định.

Theo báo hải quan

Related Posts