Đường nhập khẩu từ Lào được áp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch hay ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào.

Tổng cục Hải quan cho biết, để có cơ sở giải quyết vụ việc, tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ngày 23/5/2017 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3386/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan Quảng Nam hướng dẫn thực hiện.

Đường nhập khẩu từ Lào được áp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch - 1

Để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu và tạo điều kiện cho DN, Hải quan sẽ tạm thời áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch theo 3 mức: 80%, 85%, 100%.

Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có công văn số 6579/BTC-CST ngày 22/5/2017 gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế suất đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ Lào trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Việt – Lào. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn nội dung này.

Trong khi chờ văn bản của Bộ Tài chính, để tránh ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch 80% (đối với đường thô), 85%, 100% (đối với đường tinh) theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp được Bộ Công Thương giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan năm 2017 đối với mặt hàng đường và đáp ứng được các điều kiện về vận chuyển và xuất xứ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 124/2016/NĐ-CP thì được xử lý số thuế nộp thừa theo quy định.

Theo Hải Yến (Infonet)