Được nộp C/O trong trường hợp thuế nhập khẩu bằng 0%

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố chấp nhận cho DN được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thanh Thủy, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Theo đó, đối với lô hàng nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận và kiểm tra C/O theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp lựa chọn nộp C/O cho lô hàng nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu. Tuy nhiên, không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị nợ C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan và khai báo việc nộp bổ sung C/O.

Được biết, thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận phản ánh của một số doanh nghiệp liên quan đến đề nghị được nộp C/O trong trường hợp thuế suất thuế nhập khấu bằng 0% hoặc bằng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Trong đó có trường hợp của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cũng có kiến nghị về vấn đề này.

Theo báo Hải quan