1. Wanhai Lines LTD & InLaco Saigon

Địa chỉ: 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thọai: 8211297; 8225720
Fax: 8251883; 8243219
Web site: www.wanhai.com
Mr. Joseph Lin – Trưởng Đại diện WH
Mr. Erwin Hsu – Phụ trách Marketing WH

 

2. APM – SAIGON SHIPPING CO.LTD

Address: 28 Phung Khac Khoan Street, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84 8) 35203680
Fax: (+84 8) 8230013
Web site: www.apmss.com
Mr. Le Anh Tuan – General Director
Ms. Nguyen Thi Thuc Anh – Sales & Marketing Manager
Ms. Nguyen Thi Hoang Anh – Chief Account

3. RCL & VINATRANS
Địa chỉ: Tầng trệt, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8259561; 8259562; 8259764
Fax: 8259560
Mr. David Chew – đại diện RLC
Mr. Khun Sutep Tranantasin – Vice President
Mr. Mark Ho – Assistant General Manager/Regional Operation Manager

4. CNC, CONTSHIP, KIEN HUNG & VIETFRACHT
Địa chỉ: Lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 8267446; 8267442; 8267443
Fax: 8267438
Mr. Y.S.Chung – Giám đốc điều hành INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD kiêm Đại diện CNC
Mr. Hank Chung – Phụ trách Marketing INTEGRITY SHIPPING CO.,LTD
Mr. Tom Chung – Đại diện CNC

5. APL & ASACO/VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 8, Diamond plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1
Điện thọai: 8221199
Fax: 8227880
Web site: www.apl.com
Ms. Ong Toi Kin – Trưởng Đại diện APLMr. Tharatorn Srisakul – Phụ trách APL Logistics

6. HEUNG A & VIETFRACHT
Địa chỉ: lầu 2, 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Điện thọai: 8210806; 8212687; 8212688
Fax: 8210810; 8211050
Web site: www.heunga-co.kr
Mr. Jae Seon Hong – Đại diện Heung A

7. EVERGREEN, HATSU MARINE & PHƯỚC VINH SƠN
Địa chỉ: 54 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Điện thọai: 9103559; 9103565
Fax: 9103525
Web site: www.evergreen-marine.com.tw
Mr. Daniel Wu – Đại diện EMC
Mr. Charles Yu – Đại diện EMC

8. DSR, LLOY TRIESTINO & VICONSHIP
Địa chỉ hãng tàu Lloyd Triestino: lầu 1, Saigon Port Building, 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Địa chỉ hãng tàu DSR: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Công Trứ, Q. I
Địa chỉ Đại lý: tầng trệt, VOSA Building, 11 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mr. Trần Hòa Bình – Tổng giám đốc VICONSHIP
Mrs. Trương Thị Tố Quyên – Trưởng phòng Đại lý DSR
Mr. Hòang Đình Quảng – Trưởng phòng Đại lý Lloyd Triestino

9. P&O NEDLLOYD & C.TY ĐẠI LÝ P&O NEDLLOYD/VITRANSCHART
Địa chỉ: lầu 11, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 9100097
Fax: 9100114; 9100119
Web site: www.ponl.com
Mr. Michael Dam – Schmidt – Trưởng Đại diện

10. SAMUDERA & PAL SHIPPING AGENCY
Địa chỉ: 16 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 9141102; 9141103
Fax: 9141104
E-mail: [email protected]
Mr. Jimmy Wong – Trưởng Đại diện

11. YANG MING & CONTINENTAL SHIPPING AGENCY CORP
Địa chỉ: phòng 810, lầu 8, Sunwah Tower Building, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8219257
Fax: 8219259
Web site: www.yml.com.tw
Mr. Gerry Liu – Đại diện kiêm Phó GĐ Continental Shipping Agency Corp
Mr. Filip Liu – Phó Đại diện

12. DONGNAMA & SAFI
Địa chỉ hãng tàu: lầu 12, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. HCM
Web site: www.safi.com.vn
Địa chỉ Đại lý: 39 Đòan Như Hài, Quận 4
Điện thọai: 8253609; 8263125
Fax: 8253610; 8254371
Mr. Johnny Park – Đại diện

13. CHINA SHIPPING & VOSA SG
Địa chỉ: lầu 2, Vosa Building, 7 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8225324; 8242277; 8210267; 8213934
Fax: 8212795
Web site: www.cnshipping.com
Mr. Lu Wen Qi – Trưởng Đại diện

14. ZIM ISRAEL NAVIGATION & VINATRANS
Địa chỉ: lầu 1, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai: 9404257; 9404505
Fax: 9404474
Mr.Michael W.T. Kwok – Đại diện

15. NYK LINE & VITAMAS
Địa chỉ: lầu 6, Saigon Riverside Office Center, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8235616 – 17 – 18 – 19
Fax: 8235614 – 15
Web site: www.nykline.com
Mr. Tetsuji Kohara – Trưởng Đại diện
Mr. Kyoseke Noguchi – Phó Đại diện

16. MAERSKLINE

Address: 28 Phùng Khắc Khoan, District 1, Ho Chi Minh City.
Tel: (+84 8) 8243252
Fax: (+84 8) 8231395
Web site: www.maerskline.com
Mr. Paul Hoogwarts – General Director

17. HAPAG – LLOYD & VINALINK
Địa chỉ: lầu 2, Vinatrans Building, 147 Nguyễn Tất Thành, Quận 4
Điện thọai:8255339
Fax: 8255340
Web site: www.hlcl.com
Mr. Nguyễn Nam Tiến – Giám đốc Vinalink
Mrs. Trần Xuân Hồng – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đại lý

18. PIL, ACL & TRANSIMEX SG, I.T.L.
Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Quận 1
Điện thọai: 8230029; 8295033; 8220013
Fax: 8228566; 8296011
Web site: www.pilship.com
Địa chỉ I.T.L.: 134 Lê Lai, Quân 1
Điện thọai: 9254183; 9254185
Fax: 9254184
Web site: www.aclship.com
Mr. Trần Hồng Đởm – Tổng Giám đốc

19. HANJIN SHIPPING CO.& HL CARGO
Địa chỉ Hãng tàu Hanjin: Lầu 10, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1
Điện thọai: 8451580
Fax: 8451582
Web site: www.hanjin.com
Địa chỉ đại lý HL Cargo: 208 -210 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9406327
Fax: 9406328
Mr.Su Han Kim – Đại diện
Mr. Kim Young Hee – Trưởng Đại diện

20. UASC,CSAV & OCEAN WAY, SAMTRA
Địa chỉ Hãng tàu: lầu 11, OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8256148
Fax: 8256150; 8228316
Địa chỉ Đại lý Ocean way: A59 Nguyễn Thần Hiến, Quận 4
Điện thọai: 8254683; 8260470
Fax: 9404321
Địa chỉ Đại lý Samtra: 75 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 9401372
Fax: 9401384
Mr. Andrew Kerr – Trưởng Đại diện

21. COSCO & COSFI
Địa chỉ: lầu 1, 47 Phó Đức Chính, Quận 1
Điện thọai: 8217124; 8213697
Fax: 8217125
Web site: www.cosfivn.com
Mr. Yin Sin Chin – Trưởng Đại diện kiêm Giám đốc COSFI

22. CCNI, WILHEMSON & SUNNY TRANSPORTATION CO.,LTD
Địa chỉ: 146 Khánh Hội, Quận 4
Điện thọai: 9402741; 9402805
Fax: 9402740
Web site: www.sunnytrans.com.vn
Mr. Bùi Quốc Hùng – Giám đốc

23. TMM,LYKE LINES & VINAFREIGHT 
Địa chỉ: A8 Trường Sơn, Quận Tân Bình
Điện thọai: 8446409
Mr. Nguyễn Bích Lân – Giám đốc Vinafreight

24. JARDIN SHIPPING AGENCIES & VINAFREIGHT
Địa chỉ: R G, lầu 8 OSIC Building, 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 82744350
Fax: 8274346
Mr. Nguyễn Uy Vũ – Văn phòng Đại diện

25. MSC & CÔNG TY ĐẠI LÝ MSC
Địa chỉ: lầu 4, OSIC Building. 8 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8275212 – 214
Fax: 8275216
Mr.Hòang Trọng Giang – Giám đốc

26. OOCL & GMT
Địa chỉ: tầng trệt, H.O.C Building, 2 Thi Sách, Quận 1
Điện thọai: 8292578, 8292576
Fax: 8242522
Web site: www.oocl.com
Mr. Albert Chen – Đại diện

27. VINAFCO SHIPPING COMPANY
Địa chỉ: 26 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4
Điện thọai: 8265953, 8265954
Fax: 8264353
Web site: www.vinafco.com
Mr. Vũ Hòang Bảo – Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.HCM

28. KMTC
Địa chỉ: tầng 7 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thọai: 8218580
Fax: 8214436
Mr. Erick Kim – Đại diện KMTC

29. GERMATRANS & GERMADEPT
Địa chỉ: tầng 15 Habour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1
Điện thoại: 9140141
Fax: 8215189
Web site: www.germatrans.com.vn
www.germadept.com.vn

 

30. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES) 
Địa chỉ: Toà nhà Trung tâm TTTM Quốc tế (OCEAN PARK)
Số 1, Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84- 4) 577 0825/26/27/28/29/30
Fax: (84- 4) 577 0850/60
EMAIL: [email protected]
Website: www.vinalines.com.vn

31. VINASHIN NEW WORLD LOGISTIC JOINT STOCK COMPANY
40 Le Hong Phong Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: +84 58 877637
Fax: + 84 58 877638
Email: [email protected]
Website: http:// www.vinashinnewworld.com
PIC: Nguyen Doan Chinh / General Director
Cell phone: 00-(84)-0913 472 242

32. VIETNAM SHIPPING SERVICE CORPORATION
D11 c/c 300 Ben Chuong Duong Str. HCM city, VN
Tel: (84-8) 837 5568 – 837 5567 – 837 5565
Fax: (84-8) 837 5569 – Website: www.vietnam-ship.com
P.I.C: Ms Mary Phuong / Sales Executive
(Handphone : (84) 903 168 945) Email: [email protected]