Cách tính thuế GTGT máy móc NK cho dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc về vấn đề NK dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản về lĩnh vực chăn nuôi và lại đầu tư vào lĩnh vực địa bàn được ưu đãi về các loại thuế. Về câu hỏi này, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) trả lời như sau:

Câu hỏi nêu: Khi Công ty mở tờ khai, thì cơ quan Hải quan yêu cầu đóng thuế GTGT, nhưng DN không đóng vì được hưởng ưu đãi về chính sách thuế GTGT theo Công văn 12848/BTC-TCHQ hay 1677/BTC- TCHQ có quy định nếu là nhập nguyên dây chuyền thì phải có sự xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) hoặc của Bộ NN&PTNN. Khi chúng tôi xin giấy xác nhận của Sở NN&PTNN thì được yêu cầu nhập hết về và lắp ráp thì Sở mới có cơ sở để xác nhận được, trong khi đó cơ quan Hải quan yêu cầu phải có giấy xác nhận trước thì mới cho nhập máy móc thiết bị về.

Hiện tại hàng hóa đã về 1 tháng, kéo theo chi phí đội lên rất nhiều, vậy công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì để được thông quan hàng hóa?

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho biết, về chính sách thuế GTGT, căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính và căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn số 12848/BTC-CST ngày 15-9-2016, 1677/BTC-TCT ngày 29-1-2016 và công căn 16659/BTC-CST ngày 22-11-2016, thì:

Bộ NN&PTNN hoặc Sở NN&PTNN các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Tuy nhiên, tại điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15-9-2016 và điểm 1 công văn 1677/BTC-TCT có quy định theo nguyên tắc: máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26-11-2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế.

Theo đó, để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp khác thì phải có xác nhận của Bộ NN&PTNN hoặc Sở NN&PTNN các tỉnh, thành phố.

Về thủ tục hải quan, đề nghị DN liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Báo Hải quan