Hướng dẫn doanh nghiệp xác định xuất xứ hàng hóa

Xác định xuất xứ hàng hóa Xuất xứ hàng hóa là gì ? Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng ...